sinisorsa racing team goes autorex part 2 (osa 2)

Klikkaa kuvat isommaksi.

Please click pictures, if you want see them bigger.

Kuva 11 / Picture 11

Taisto Koski vaihtaa kytkinä. Kuva J.Ikonen

Taisto Koski is changing the clutch. Picture J.Ikonen

Kuva 12 / Picture 12

Otos Renault-viestiä varten.  Taustalla Eino Sormunen, Taisto Koski (selin) ja Jorma Ikonen. Mannekiineinä Korjaamo/tallipäällikkö Martti Leppänen, Seppo Halme, Jorma Lusenius, Matti Nyberg ja Reino Vallius. Autorexin kuva-arkisto.

Picture for local (Finland) Renault dealer magazine. In the background Eino Sormunen, Taisto Koski and Jorma Ikonen. As mannequins Head of the Racing Team Martti Leppänen, Seppo Halme, Jorma Lusenius, Matti Nyberg and Reino Vallius. Autorex's picture archive.

Kuva 13 / Picture 13

Martti Leppänen (vas.), Reino Vallius, Matti Nyberg ja korjaamon/rallitallin työnjohtaja Paavo Koski. Autorexin kuva-arkisto.

From left: Martti Leppänen, Reino Vallius, Matti Nyberg and foreman of the workshop Paavo Koski. Autorex's picture archive.

Kuva 14 / Picture 14

Taisto Koski valmistaa työvaloa tulevaa Hankirallin huoltoautoa varten. Kuva J.Ikonen.

Taisto Koski is preparing working light for upcoming service car. Picture J.Ikonen.

 

Kuva 15 / Picture 15

Harri Rinne ja Seppo Halme tutkivat onko valot kunnossa Luseniuksen ajopelissä (BYM-2). Kuva J.Ikonen.

Harri Rinne and Seppo Halme are checking if lights are OK in Lusenius's rallycar (register: BYM-2). Picture J.Ikonen.

Kuva 16 / Picture 16

Eino Sormunen Luseniuksen auton huoltopuuhissa. Kuva J.Ikonen.

Eino Sormunen servicing Lusenius's rallycar. Picture J.Ikonen

Kuva 17 / Picture 17

Viime hetket ennen 1970 Hankiralliin lähtöä. Kuva J.Ikonen.

Last moments before leaving to rally named Hankiralli in 1970.

Kuva 18 / Picture 18

Lusenius ja uusi menopeli. Kuva J.Ikonen.

Jorma Lusenius and his new rallycar. Picture J.Ikonen.

Kuva 19 / Picture 19

Jorma Ikonen nokka-akselin vaihtopuuhissa. J.Ikosen kuvakokoelma.

Jorma Ikonen changing camshaft. J. Ikonen's picture collection.

Kuva 20 / Picture 20

Eeva Heinonen Autorexin mainoskuvassa. Autorexin kuva-arkisto.

Eeva Heinonen in Autorex's advertisement. Autorex's picture archive.

Kuva 21 / Picture 21

Seija Tyni mainoskuvassa esittelemässä talviautoiluvarusteita. R 8:n Sierra-moottorissa Autobleun viritysosia. Huomaa erikoisesti öljypohja. Autorexin kuva-arkisto.

Seija Tyni in advertisement. She's introducing winter-driving equipments. Autobleu's tuning parts in R 8's Sierra Motor. Please notice oil sump. Autorex's picture archive.

Kuva 22 / Picture 22

Seija Tyni ja autoilijan talvivarusteita. Autorexin kuva-arkisto.

Seija Tyni and driver's winter equipment. Autorex's picture archive.

Lisää tulossa - pysy linjoilla!
More to follow - keep in touch!